Hem / Artiklar / Digitala nyheter / Kontextuell Marknadsföring: Vägen Framåt

Kontextuell Marknadsföring: Vägen Framåt

Förändringen innebär en övergång från att förlita sig på cookies till att satsa mer på första-parts data och kontextuell annonsering.

Hur påverkar saknaden av cookies marknadsföring och annonsering?

Med tredjepartscookies ur bilden har vi sett en monumental förändring i hur digitala marknadsföringsbyråer fungerar och hur de samlar data. Jakten på data har blivit mer fokuserad på att samla första-parts data direkt från kunder och användare, något som innebär en större vikt för användarnas samtycke och integritet.

Anpassa dig till förändringar: fördelar för företag från omstruktureringen av digital marknadsföring

Med detta skifte till att prioritera första-parts data och kontextuell annonsering, har det blivit tydligt att marknadsföring behöver anpassas till förändringarna. Det ger oss dock möjlighet att bli mer kreativa i vår strategi och att göra våra kampanjer mer personliga och riktade genom att förstå vår publik på en djupare nivå. Nedan listas några fördelar som denna förändring kan innebära.

  1. Förbättrad kundförståelse: Att insamla första-parts data ger oss en bättre och mer detaljerad förståelse av våra kundgrupper.
  2. Effektivare kampanjer: Med bättre målgruppsinsikt kan vi skapa mer effektiva och riktade kampanjer.
  3. Integritetsbevarande: Genom att sätta samtycke och integritet i centrum skapar vi förtroende hos våra användare.
  4. Kreativa strategier: Utmaningen att anpassa oss till dessa förändringar ger oss chansen att bli mer innovativa i vår marknadsföring.
  5. Ökad GDPR-kompatibilitet: Eftersom denna approach innebär en framhävning på integritet, så blir det lättare att följa GDPR- och annan relevant dataskyddslagstiftning.

Sammanfattningsvis har denna förändring mot en större vikt på första-parts data och kontextuell annonsering gett oss som digitala marknadsförare en unik möjlighet. Vi kan nu förstå våra kunder bättre, skapa effektivare kampanjer, följa GDPR mer effektivt, bygga förtroende genom integritetsbevarande och bli mer innovativa i våra strategier.

Samtidigt som integritet ökar online, vill också företagen få mätbara resultat av sina digitala investeringar. Just nu är server-side tracking ett sätt att kringgå vissa typer av sekretessinställningar i webbläsaren där man kan förbättra mätningen samtidigt som man skyddar användarens integritet online.

Slutsats

Vi på Adfreak anser att denna förändring är en välsignelse i förklädnad. Även om den innebär en rad utmaningar, så ger den oss också möjlighet att förbättra vår marknadsföring och skapa en starkare koppling till våra kunder. Vi ser fram emot att navigera genom denna nya era av digital marknadsföring.