Hem / Artiklar / Digitala nyheter / Din SEO-strategi-checklista för 2024: Marknadsföringstips
Detta ska du veta inför din SEO-optimering 2024

Din SEO-strategi-checklista för 2024: Marknadsföringstips

Nu när 2024 är igång är det hög tid att vi sätter oss ner och finjusterar vår SEO-taktik. Det handlar inte om att riva upp och bygga nytt, utan snarare om att se över vad som fungerar och var vi kan finslipa lite grann. Det här för dig genom de viktiga områdena du inte får missa, från övergripande affärsmål till de specifika data, verktyg, innehåll och tekniska lösningar som faktiskt ger resultat.

Kanske är det bara små justeringar som behövs, eller så är det dags för större förändringar. Vår checklist kommer att vägleda dig till en framgångsrik SEO-plan för kommande år.

 

Kristallklar syn på affärsmålen för 2024 och framåt

För att på rätt sätt kunna kalibrera din SEO-strategi behöver du förstå företagets riktning under 2024 och framöver. Förutse strategiska initiativ, nya produkter, marknader, målgrupper och möjliga förändringskurser.

Affärsstrategin bär upp hela ditt planeringsarbete, så ju mer du förstår och kan säkerställa att dina mål stämmer överens, desto bättre.

 

Ekonomiska eller branschtrender: Är du tillräckligt uppdaterad?

Större trender har förmodligen redan tagits upp i den bredare affärsstrategin, men det skadar aldrig att göra sin hemläxa.

  • Vad händer i branschen om vi tänker längre än bara SEO?
  • Har några av de stora konkurrenterna gjort avgörande förändringar under 2023?
  • Finns det årsrapporter att tillgå? Vad säger fackpressen?

Det är den här tiden på året då alla prognoser och förutsägelser publiceras – se till att du inte missar dem. Överväg hur denna information kan påverka företagets väg framåt 2024, särskilt inom sök.

Kundinsikter: Har sök- eller köpbeteendet förändrats?

Känner du verkligen din målgrupp? Och återspeglas denna kunskap i din sökstrategi?

En grundlig förståelse för dina kunders beteenden är kärnan i strategin. När illustrerade du senast upp en kundresa?

Det kan vara ögonöppnande att se hur sökningar och sociala medier fungerar ihop, och vilket innehåll användarna faktiskt är ute efter.
Använder sig din målgrupp fortfarande av sökmotorer vid viktiga skeden i kundresan, eller har de börjat söka via sociala medier? Föredrar de skrivet innehåll, eller är det audiovisuellt material som gäller nu? Är det existerande eller potentiella nya kundgrupper du borde fokusera på? Med insyn i företagets strategi och kommande produktlanseringar, finns det något som behöver förändras?

Konkurrentanalys: Övervakar du fortfarande rätt konkurrenter?

Kartlägg dina konkurrenter för att försäkra dig om att du inte har missat några nykomlingar på marknaden. De kan finns jättar där ute som inte är dina direktkonkurrenter i sökresultaten.

När dök du senast i din analys av de viktigaste konkurrenterna i sökresultatet? Att ompröva din strategi innebär ett ypperligt tillfälle för detta.

 

Analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Med all forskning du har gjort och den större bilden i åtanke, skriv ned vad du anser är dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) ur ett SEO-perspektiv.

Denna insikt kan vara intern, men det är även kraftfullt att inkludera den i din strategiska dokumentation som du kanske behöver dela med en chef, styrelse eller klient. Det visar på en djupgående förståelse för nuläget och vad som troligen kommer att ske under de kommande 12 månaderna.

När affärsstrategin är fullständigt beaktad är det dags att kasta sig in i SEO-strategin, starta med en gedigen genomgång och en kontroll av dina processer, verktyg och personer.

Bästa och sämsta prestanda från föregående år

Jag finner det alltid givande att göra en genomgång av förra årets prestationer. Du kanske väljer att inkludera något annorlunda insikter baserat på ditt strategiska fokus.

Se över innehåll som presterat bäst och sämst ur ett sökperspektiv, och överlagra information som innehållets format. Jämför detta med innehåll från alla kanaler för att börja förstå vilket innehåll som är mest populärt hos dina användare och i vilket format.

Analysera ditt innehåll tillsammans med mål och e-handelsdata. Du har förmodligen en egen attributionsmodell, men för mig är det alltid nyttigt att se hur SEO bidrar till konverteringar.

Om du har en väldefinierad kundresa är det troligt att du förstår den roll SEO är tänkt att spela i konverteringen av kunder, eftersom du känner till var fokuset har legat.

Att utvärdera hur framgångsrik denna process varit under året är en värdefull övning. Detta lyfter fram luckor där resultat kanske inte uppnåtts, eller kanske finns rangordningen där men den leder inte till den förväntade handlingen.

Arbeta tillsammans med dina CX och data-team för att förstå några av dessa trender. Att enbart fokusera på rankningar kan vara en för snäv synvinkel. Det ger inte tillräckligt med information för att förstå om SEO faktiskt utför sin roll i att konvertera kunder.

Så, tänk brett när det gäller att granska data från 2023. Det är också ett fantastiskt tillfälle att fundera på om det finns något du önskar att du hade spårat så att du kan sätta det i verket för din strategi för 2024.
Att noggrant utvärdera de verktyg du använder är avgörande, eftersom att missa en viktig tillgång kan ge dina konkurrenter ett övertag.

Vi människor är vanedjur, och det gäller även de verktyg vi använder. Vi faller lätt in i samma mönster och använder samma rapporter om och om igen. Men finns det ytterligare funktioner i dina verktyg som du inte utnyttjar? Skulle du behöva mer utbildning från leverantören?
Eller finns det nya verktyg på marknaden som skulle kunna förstärka din förmåga, snabba upp processer eller förbättra hur du angriper din SEO-strategi?
Beroende på när din årliga budget uppdateras är det värt att ta dig tiden att se över vad som finns tillgängligt och hur du bäst använder budgeten för verktyg.

Använd AI i din SEO strategi. Generera idéer, påskynda processer och leveranser.

AI: Har du tagit steget?

2023 var året då AI diskuterades i nästan varje artikel, podcast och evenemang. Har du utforskat hur AI kan passa in i ditt företag? Om inte, rekommenderar jag att du avsätter tid för detta under 2024.

Jag ser AI som en viktig medhjälpare i strategiarbetet, som kan agera analytiker, utforskare eller idégenerator. Även om AI inte kan slutföra uppgifter såsom publicering av innehåll eller ta de sista besluten, har tekniken en förmåga att kraftigt förbättra processer och påskynda leveranser.

Rapportering: Förmedlar dina rapporter vad de behöver?

SEO-rapportering fyller två syften:

  • Att ge detaljerade insikter för dagliga beslut tillsammans med nära kollegor.
  • Att uppfylla rapporteringskraven från chefer, styrelser eller kunder.

I början av ett nytt år är det gynnsamt att be mottagare om feedback för att förbättra transparensen och tydligheten i rapporterna.

Team och partners: Är ni rustade för framgång 2024?

SEO-strategi kräver många olika kompetenser och du kommer att ha stöd från kollegor, frilansare eller en byrå. Jag hoppas att de också gör en del av det vi tar upp i den här checklisten. För de flesta byrårelationer bör detta ske varje kvartal.

När du bygger din strategi för 2024, se till att du har rätt personer på rätt plats och försäkra dig om att de förstår sin roll.

Nyckelord: Är de fortfarande relevanta? Vad saknas?

Att förstå hur din målgrupp söker är avgörande för en framgångsrik SEO-strategi. Det handlar inte bara om att optimera det du tror att är vettigt; du behöver se till att det överensstämmer med användarintentionen.

Utan denna kunskap riskerar du misslyckas genom att ha fel innehåll för användarintentionen trots en bra position, eller att ha både positionen och innehållet men misslyckas med att lotsa användaren till en konvertering.

Innehåll: Är dina planer prioriterade rätt?

Att säkerställa att du har en innehållsplan som prioriterar aktiviteter baserat på trolig inverkan kommer att sätta dig upp för bättre framgångar. Arbeta nära tillsammans med dina CX och data-team för att förstå hur du kan konvertera fler användare genom innehåll.

Du behöver även ställa dig själv några frågor:

  • Är formatet det rätta?
  • Hur vill min publik konsumera detta innehåll?
  • Tillhandahåller jag innehållet på ett sätt som underlättar konvertering?

Att ha en färdplan som tydligt utstakar nästa kvartal och en övergripande plan för hela året är fördelaktigt. Detta är särskilt användbart för att synkronisera team och underlätta samarbete.

Teknisk SEO: Hur frisk är webbplatsen? Vilka planer finns för 2024?

Teknisk SEO är en integrerad del av en SEO-strategi och påverkas ofta av andra avdelningar, vilket kräver bredare affärsdiskussioner. Tillgång till webbplatsens tekniska färdplan och medverkan i dess planering kan avsevärt förbättra din strategis framgångschanser.

Teknikteam glömmer lätt bort SEO. Se till att det inte är en eftertanke genom att göra dig själv delaktig i deras planering. Att arbeta som SEO blir mindre stressande på detta sätt. Ingenting är värre än en sista-minuten överraskning med ”Vi lanserar X imorgon!”

Att förnya strategin är ett gyllene tillfälle att granska webbplatsens tekniska SEO-hälsa i stort, med fokus på vilka möjligheter som finns att ta tag i under året.

Jämför detta med några av dina huvudkonkurrenter för att få en utgångspunkt. Detta kan även användas för att argumentera för tekniskt arbete som kan krävas av utvecklingsteamet.

 

Digital PR: Varför ska era målpublikationer vilja prata om ert företag 2024?

Efter att ha granskat prestationerna under 2023 har du nu en klar bild av vad som fungerade, vad som inte gjorde det och var det eventuellt funnits missade möjligheter.

I planeringen för detta år är det viktigt att du ser till att inte drabbas av problem som tidigare hindrat strategin.

Det är avgörande att synka den digitala PR-planen med din innehållsstrategi, särskilt när du är beroende av andra för innehållsskapandet. Fråga dig varför dina målpublikationer skulle bry sig och identifiera unika drag som kan göra dig framstående under 2024.

Journalister har mindre tid och står under press att producera kvalitetsinnehåll i stor skala. Att skapa det innehåll deras publik söker och odla rätt relationer kan leda till framgång.

Samarbete: Vad gör alla andra?

Kom ihåg att SEO är som mest framgångsrikt när det integreras i en bredare strategi. Medan vissa företag naturligt inkluderar detta, jobbar många fortfarande i isolerade grupper med otillräcklig kommunikation.

Förespråka nedbrytningen av silor, dela med dig av din strategiomstart och uppmuntra andra team att genomgå liknande övningar.

Härma kundbeteenden genom att anpassa dina prioriteringar och arbetssätt efter kundresan. När du antar ett kundcentrerat tänkesätt är det då magin sker.

Förfining av din SEO-spelplan för 2024

Närma dig 2024 med självsäkerhet genom att säkerställa att dina SEO-grunder är starka. Att noggrant utvärdera vad som har fungerat, var det finns luckor, förändringar på marknaden och linjering med affärsmålen kommer att förbereda dig för framgång.

Använd checklistan som har skisserats här som ett ramverk, anpassa områden för att passa din verksamhets prioriteringar. Med klarhet i strategin och öppenhet genom rapportering kan du hela tiden optimera genom året och samarbeta tvärs över team.