Hem / Artiklar / Digitala nyheter / 3 AI-prognoser inom sjukvården 2024 – Framtidens trender
Generativ AI förbättrar och effektiviserar sjukvården.

3 AI-prognoser inom sjukvården 2024 – Framtidens trender

AIs framfart i sjukvården 2024

År 2023 var året då generativ artificiell intelligens – eller ”gen AI” – slog in som en frisk fläkt i sjukvårdsbranschen. Google introducerade verktyg som MedLM och Vertex AI Search för att stötta hälsovården med lösningar som underlättar för vårdpersonalen. Nu flyttas tekniken från beta-stadie till verkliga scenarier, där vi kan förvänta oss minskade administrativa bördor, stärkt informationstillgång för kliniker och effektivisering av kundtjänst i sjukvårdsindustrin.
2024 är året då vi ser denna teknik blomstra och hur den nära sammanlänkas med fortsatt utforskning i områden som behandling av medicinska bilder, textbaserade kliniska rapporter och röstdata.

Kom ihåg, vi utforskar inte bara tekniken för dess egen skull, men det handlar också om att lägga grunden för en djupare förståelse och effektivitet inom sjukvården långsiktigt. Varje steg vi tar mot att lätta på den administrativa bördan är en del av en större resa mot omvälvande förändringar som kommer att forma de närmsta årens hälsotrender.

Generativ AI utför och förbättrar administrativa uppgifter

I sjukvårdens dynamiska värld har de senaste åren varit fyllda av utmaningar. Gen AI möter några av dessa utmaningar, som exempelvis att möjliggöra snabbare dokumenthantering och därmed minska arbetslasten för vårdpersonal. Inte bara lättar det på arbetsbördan, det hjälper också vårdpersonalen att hitta relevant information snabbare och att genomgå stora mängder resultat med mindre ansträngning. Och framför allt ägna sig åt sådant som verkligen tillför värde, vård såklart.

Enligt Världshälsoorganisationen var det cirka 28 miljoner sjuksköterskor i världen under 2020. Genom att spara fem minuter per dag för varje sjuksköterska kan denna tid omdirigeras för att förbättra patientvården. Det handlar inte om att bara spara tid, utan att göra yrket mer attraktivt och minska utbrändhet för att i slutändan öka tillfredsställelsen och glädjen i medicinsk praxis.

Förbereder för stora Gen AI-förändringar

Gen AI börjar nu göra skillnad genom små steg mot transformation. Ta HCA Healthcare och Mayo Clinic: två organisationer som implementerar gen AI för att förbättra kommunikation och informationsdelning. Dessa förbättringar kan initialt verka små, men på lång sikt bidrar det till bättre vårdresultat och effektivare vårdprocesser.

Genom att sammanställa data från olika källor och presentera den på nya sätt, skapar gen AI möjligheter att finna mönster och insikter som tidigare varit dolda, vilket har stor potential att förbättra patientvården och folkhälsan i stort.

Fördjupar vår förståelse för hur gen AI kan användas i sjukvården

Sjukvården är en komplex sektor där vetenskap, mänsklighet och affärsdrift förenas. Gen AI står inför att revolutionera förståelsen för dessa områden, vilket är betydelsefullt för reglerande myndigheter, forskare, läkare och sjukvårdsorganisationer. På kort sikt växer förståelsen, och det är med dedikation och hårt arbete som vi kan förvänta oss en pågående långsiktig visdomsöverföring.